Sikkerhed og miljø i Protan

Som en af de førende globalt og størst i Norge sætter vi HMS i Protan - Helbred, Miljø og Sikkerhed i centrum for vores strategi og værdier.

Protan at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Vi arbejder løbende med sundhedsfremmende tiltag og har som mål at skabe en arbejdsplads, hvor ingen kommer til skade, og ingen bliver syg af at arbejde.

Et godt helbred er vigtigt for alle os hos Protan, og det er en faktor for at nå vores fastsatte mål. Derfor fokuserer vi konstant på medarbejdernes sundhed og forbedringer af arbejdsmiljøet.

Vi udfører vores aktiviteter med effektiv brug af materialer og energi, hvor vi lægger vægt på at reducere brugen af naturressourcer og minimere emissioner og affald. Vi stræber efter, at vores produkter kan genvindes eller deponeres på en sikker måde.

Protan har gode sikkerhedsrutiner og en god sikkerhedsuddannelse, der har til formål at reducere uheld og skader på mennesker, miljø og materiel.

Sikkerheden kontrolleres regelmæssigt både internt og eksternt, så virksomhedens politik for sundhed, miljø, sikkerhed, kvalitet og miljø overholdes i alle dele af koncernen.