Protans miljøprofil

Når du vælger et tag fra Protan, foretager du et valg for fremtiden. Du beskytter de værdier, der betyder mest for dig; menneskerne omkring dig, bygninger og hjem - og måske mest af alt - det miljø, vi alle er en del af.

Når du vælger et tag fra Protan, foretager du et valg for fremtiden. Du beskytter de værdier, der betyder mest for dig; menneskerne omkring dig, bygninger og hjem - og måske mest af alt - det miljø, vi alle er en del af.

Langsigtede miljøforbedringer, høj genanvendelighed, miljøvenlige råmaterialer og ansvarligt ressourceforbrug hører med til Protans miljøprofil.

Protan er certificeret i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.

  • Vores produkter er fremstillet af miljøvenlige råmaterialer.
  • Vores produkter skal kunne fremstilles, anvendes og håndteres med minimalt brug af ressourcer.
  • Vi arbejder med organisationer, leverandører og kunder i vores miljøarbejde.
  • Derudover arbejder vi tæt sammen med myndigheder, interesseorganisationer og faglige sammenslutninger om at skabe miljøforbedringer på lang sigt.
  • Vores miljøvenlige tagbelægninger svejses med varmluft og sikrer dermed en fossilfri montage, samtidig med, at det hindrer risiko for brand på taget sammenlignet med asfaltholdige tagbelægninger.


Protan er en aktiv deltager i den europæiske miljøorganisation RoofCollect, som indsamler og genbruger materialer. Vi tilbyder derfor genbrug af vores termoplastiske produkter, når deres levetid er over. Tagbelægningen genbruges og bliver til andre nyttige produkter. 

Vi var også en af de første virksomheder, der producerede EPD; Environmental Product Declaration. En EPD er et kortfattet, tredjeparts verificeret og registreret dokument med transparent og sammenlignelig information om produkters miljøpræstationer gennem hele deres livscyklus.

Protan tagbelægning har et af markedets bedste EPD'er fra vugge til vugge og som også kvalificerer til BREEAM-point.

BREEAM er verdens ældste (1990) og Europas førende miljøcertificeringsredskab for byggeriet. Formålet er at motivere til bæredygtig design og byggeri gennem hele byggeprojektet, fra tidligt fase til overleveret bygning. Certificeringen er baseret på dokumenteret miljøpræstation i ni kategorier; ledelse, sundhed- og indeklima, energi, transport, vand, materialer, affald, arealanvendelse og økologi samt forurening.

Vores termoplastiske tagbelægning har markedets mindste CO2-aftryk for flade tage.

Ingen af vores råvarer står på REACH's kandidatliste.

Når du vælger et tag fra Protan, foretager du et valg for fremtiden!