Protans værdier

Protan har fire værdier, som skal være retningsgivende for vores holdninger og handlinger. Vores kunder, samarbejdspartnere og kolleger skal opleve disse værdier, når de agerer med os. Værdierne skal sikre, at vi når målene, så vores brand og vores omdømme styrkes.

Engagement
Vi tager ejerskab, vi er kreative og innovative, vi er entusiastiske, vi er sultne efter succes.


Samarbejde
Vi værdsætter og respekterer hinanden, vi involverer os, vi er sælgende, og vi er kommunikerende.


Kvalitet
Vi har stor viden, vi forstår behovet, vi overstiger forventningerne, vi leverer uden fejl.


Ansvar
Vi er pålidelige, vi gennemfører vores planer, vi lærer af vores succeser og vores fejl.