ProKalk

ProKalk er et nøgleværktøj, der er udviklet og benyttes af Protan til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation til tagentreprenøren og kunden i begyndelsen af et projekt. Det leverer nøjagtige projektspecifikationer og udgør også nøglen i forhold til at afgive nøjagtige tilbud.

ProKalk er et nøgleværktøj, som benyttes af Protan til at tilvejebringe den nødvendige dokumentation til tagentreprenøren og kunden i begyndelsen af et projekt. Systemet er baseret på den norske standard NS3420 og muliggør præcise projektbeskrivelser, der er nemme at oprette.

For tagentreprenøren er ProKalk ikke alene et enestående værktøj i forhold til at tilvejebringe nøjagtige projektspecifikationer i overensstemmelse med NS3420 – det udgør også nøglen i forhold til at afgive nøjagtige tilbud. ProKalk anvender Protans takstsystem og erfaring til at udarbejde detaljerede materialelister og arbejdsprocedurer til at muliggør nøjagtige pristilbud og oprettelse af tidsplaner. Yderligere kan ProKalk anvende data oprettet af ProPlan til at beregne og oprette specifikationer på baggrund af arkitekttegninger og de nøjagtige materialemængder. Det eliminerer gætværket samt over- og undervurdering i løbet af tilbudsprocessen.

 

Du kan også få fordel af ProKalk med ensartede og præcise specifikationer og tilbudsdokumenter. Systemet holdes opdateret med de nyeste udviklinger i NS3420 og kan udarbejde flere dokumenter, der kræves ved projektets budstadie. Specifikationer, der oprettes af ProKalk, er detaljerede og tilvejebringer klarhed og tryghed.