Renovering og omlægning af gamle tage

Renovering og omlægning af gamle tage


Eftersyn og vedligeholdelse er afgørende for tagets levetid. Men en dag er tiden alligevel inde til at renovere taget.

Renovering og dækning af et tag drejer sig om at beskytte de store værdier, en ejendom repræsenterer. Skantag reparerer og renoverer alle typer flade, let skrånende eller buede tage og med alle typer tagbeklædning. En renovering udført af højt kvalificerede fagfolk ved hjælp af materialer af unik kvalitet forlænger bygningens levetid betragteligt. Nye tagløsninger giver også muligheder for betydelige forbedringer af bygningens energiøkonomi.

Planlæg renovering, før det er for sent

Taget beskytter bygninger mod vejr og vind, og nutidens klimaforandringer giver større belastning, end vi har været vant til.

Selvom taget udsættes for facadens største belastninger, forsømmes vedligeholdelsen af især flade tage. Det er nemt at se slitage på vægbeklædning og murvægge, men du glemmer ofte at gå op på taget for at kontrollere det regelmæssigt. Tagmembran og tagbeklædning er ikke altid synlig og bør derfor inspiceres af en tagekspert mindst en gang årligt.

Det kan være en god idé at planlægge fremtidige behov for renovering af dine tage ved at invitere en professionel til at give en kvalificeret vurdering af tilstanden og fremtidige behov for vedligeholdelse eller omlægning.

Start af processen i god tid giver dig kontrol over renoveringsbehov, teknik, budget og fremdriftsplan. Således opnår du også en bedre økonomi i dit renoveringsprojekt. Venter du indtil der kommer lækager, kan det hurtigt blive meget dyrt, så bestil en inspektion i dag.

Vores faglærte tagdækkere har stor erfaring med at renovere både flade og skrånende tage. Vi hjælper dig med en sikker løsning og implementeringsplan for at forlænge din bygnings levetid.

Renovering af andelsboligforeninger

Vi har stor erfaring med at lave opgraderingsprojekter i andelsboligforeninger, almennyttige boligforeninger og til andre ejendomskomplekser med samme ejer.

Et godt eksempel er Kolstadflaten borettslag i Trondheim i Norge, hvor vi over en toårig periode har omlagt tage og lagt nye tagbeklædninger på i alt 15.000 kvadratmeter på et stort tagareal. Vi lægger vægt på at udføre sådanne byggearbejder med så få gener for beboerne som muligt. Derfor planlægger vi fremdrift og finder gode løsninger i tæt samarbejde med kunden.

Renovering af tage - jeg ønsker inspektion af mit tag

Tag kontakt til os

Du kan sende en generel forespørgsel til Skantag her.

Har du lyst til at arbejde for Skantag?

Vi er altid på udkig efter dygtige tagdækkere og motiverede lærlinge.

Læs mer om vores tjenesteydelser inden takdækking og membraninstallation

Læs mere om de forskellige typer projekter, vi leverer til