Protan Extensive Grønne Tage

Extensive grønne tage har et tynd lag jord eller vækstmediemåtter, som typisk beplantes med saftige og mosagtige arter.

Huvudbild - Protan extensiva tak

Tyndt lag vækstmedie

Den mest almindelige plantetype, der benyttes på et extensivt grønt tag, er stenurt, så denne type grønne tag kaldes ofte et stenurttag.

Beskeden vedligeholdelse

Extensive grønne tage kræver generelt beskeden vedligeholdelse og er velegnede til en lang række anvendelsesformål. De er lette og kræver ikke de kraftige bærende konstruktioner, der kendes fra intensive grønne tage.

Vind

Der skal tages højde for vindkræfterne på taget på alle tagstrukturer. Stenurtmåtterne kan kun udlægges i løbet af den varme årstid. Grundet vægten af de grønne taglag skal membranen kunne modstå vindbelastninger, ligesom den muligvis skal fastgøres mekanisk.

Brand

Membranen skal kunne modstå brandsikkerhedskrav uden tildækning, indtil stenurtmåtterne monteres, eller i tilfælde af at stenurtmåtterne ikke er brandsikre. Vores membran er selvslukkende og klassificeret iht. EN 13501-5. Større tage kræver brandbarrierer. Fremspring og gennemføringer skal være adskilt af barrierer i form af betonsten, småsten osv. med henblik på at forhindre ild i at sprede sig.

Modstandsdygtighed over for rødder

Protan SE Titanium+ er blevet certificeret modstandsdygtigt over for rødder i overensstemmelse med FLL-test (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) og kræver ikke ekstra beskyttelse såsom rodbarrierer.

Protan Omvendte Tagsystemer

Omvendte tage består af en isoleret ballasttagstruktur med membranen placeret under isoleringen.

Protan Dobbelte Tagdækningssystemer

Dobbeltløsninger har både isolering over og under membranen. Membranen leveres med ekstra beskyttelse imod temperaturer og mekanisk belastning fra begge sider.

Protan SE Titanium+

Dit nye ekstensive grønne tag får en solid membran, når det lægges med Protan Se Titanium+ - en rodbestandig PVC membran, der modstår varme.

Protan præfabrikerede detaljer

Protans præfabrikerede detaljer giver en helhedspræget og sikker udførelse, der samtidig er tidsbesparende. Protan har det bredeste udvalg af præfabrikerede detaljer, herunder detaljer til hjørner, rør, ombukninger m.m.