Protan Omvendte Tagsystemer

Omvendte tage består af en isoleret ballasttagstruktur med membranen placeret under isoleringen.

Huvudbild - Protan omvendte tagsystemer

Membran under isolering

Membranen, isoleringen og ballasten er monteret oven på den bærende konstruktion. Med henblik på at minimere kuldebroer og indtrængning af fremmedlegemer i isoleringslaget og derefter membranen monteres isoleringspanelerne ved brug af fer og not eller i to forskudte lag. Et separationslag placeres over installationen før ballasten med henblik på at yde beskyttelse. Der skal anvendes en vandringsbarriere med henblik på at forebygge kontakt mellem isolering og membran. Isoleringspladerne forsynes med ballast for at kunne modstå vindkræfter og evt. opløft.

Protan G

Vores dygtige produktudviklere anbefaler Protan G som underlag - denne tagmembran er glasfiber-armeret PVC og er resistent mod mikroorganismer

Protan GG

Under parkeringsdæk og de moderne, miljøvenlige grønne tage, anbefaler rådgivere at anvende Protan GG, som effektivt klarer belasting og vandtryk

Protan præfabrikerede detaljer

Protans præfabrikerede detaljer giver en helhedspræget og sikker udførelse, der samtidig er tidsbesparende. Protan har det bredeste udvalg af præfabrikerede detaljer, herunder detaljer til hjørner, rør, ombukninger m.m.