Protan EX

Skal du montere tagfolie direkte på ældre bygninger, så har tagfolien Protan EX mange fordele, og vi stiller gerne håndværkere til din rådighed.

Protan EX er et specielproduceret PVC-tagfolie med polyester lamineret på bagsiden, som kan monteres direkte på gamle tage eller trækonstruktioner. Protan EX er fremstillet med 140 g/m2 polyesterfilt lamineret på understide og armering af polyester

Protan EX kan monteres mekanisk eller lægges som vakuumtag.

Tykkelse:
1,2 mm + polyesterfilt
1,6 mm + polyesterfilt
1,8 mm + polyesterfilt
2,0 mm + polyesterfilt

Standardbredder:
1,0 m
2,0 m

Standard rullelængde:
20 m ved tykkelse 1,2 mm og 1,6 mm
15 m ved tykkelse 1,8 mm og 2,0 mm

Farver*:
Lysegrå F 91
Mørkegrå F94
Irgrøn F41
Rød F12
Hvid/Cool Roof F01
Sort FX9

*Prisen varierer afhængig af farvevalg

 

Brandtekniske krav til eksponeret tagdækning i et byggeri

I de nordiske lande skal tagdækning være ikke-brændbar eller opfylde brandklasse BROOF(t2) på det underlag, den monteres på.

BROOF(t2)-klassificering på Protan tagdækning:

 

Protan tagdækning opfylder brandklasse BROOF(t2) baseret på prøvning i henhold til NS-EN1187(del 2) og klassifikation i henhold til NS-EN 13501-5 på følgende underlag:

Type   underlag

Protan   EX

EPS

EPS og ≥120g/m2 glasfilt

Nej

Nej

Stenuld

Ja

PIR/PUR

Ja

Tagbeklædning af træ

Ja

Beton/silikatplade

Ja

Gammel dækning på EPS

Gammel dækning og ≥120g/m2   glasfilt EPS

Nej

Ja

Gammel dækning på stenuld

Ja

Gammel dækning på PIR/PUR

Ja

Gammel dækning på tagbeklædning

Ja

Gammel belægning på beton/silikatplade

Ja

Generelle regler for brandklassificering af tagdækning i Europa:

Prøvning af udvendig brandpåvirkning af tagdækning til klassificering i Europa finder sted efter prøvningsmetoderne prEN*)1187. Denne standard er opdelt i fire dele:

  • prEN1187 del 1, kendt som den tyske brandprøvning
  • prEN1187 del 2, kendt som den nordiske brandprøvning
  • prEN1187 del 3, kendt som den franske brandprøvning
  • prEN1187 del 4, kendt som den britiske brandprøvning.

*) prEN, hvor pr står for Preliminary, E-European og N-Norm). Alternativt anvendes også ENV, hvor V står for "Vornorm"

Det er op til myndighederne i hvert enkelt land at afgøre, hvilke af de fire metoder, der skal accepteres. Efter tilfredsstillende prøvning kan tagdækningen klassificeres i henhold til EN13501-5 for det aktuelle underlag, den er prøvet på, og får klassifikationen:

  • BROOF(t1) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 1,
  • BROOF(t2) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 2,
  • BROOF(t3) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 3,

       eller

  • BROOF(t4) i henhold til EN13501-5 og ENV 1187 del 4.

 

Kontakt Protan for at få en oversigt over alle aktuelle brandklassifikationer eller se SINTEF TG nr. 2010.

Vi har løsninger for klassificeringerne BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(t3) og BROOF(t4) på de fleste aktuelle underlag.

 

Eksponeret tagdug

Vores højkvalitative løsninger til eksponerede tage har lang levetid, er robuste i alle klimaer og udgør bæredygtige løsninger med af høj teknisk kvalitet.

Protan almindelige overlapningssystem

Protan Almindelige Overlapningssystem med mekanisk fastgøring kan monteres på alle typer underlag og bruges på både nybyggeri og restaureringsprojekter.

Protan vakuumtagsystem

Protan Vakuumtag er et unikt system, der ikke kræver fastgøringsanordninger eller klæbemidler til brug på tagoverfladen. Vindkræftene skaber et vakuum, der suger membranen fast på tagstrukturen. Jo mere det blæser, desto bedre fungerer systemet.

Protan præfabrikerede detaljer

Protans præfabrikerede detaljer giver en helhedspræget og sikker udførelse, der samtidig er tidsbesparende. Protan har det bredeste udvalg af præfabrikerede detaljer, herunder detaljer til hjørner, rør, ombukninger m.m.