Hotel og lejlighedsprojekter

Hotel og lejlighedsprojekter


Hoteller og lejlighedskomplekser har meget til fælles. Skantag kan være en samarbejdspartner, ikke kun for tagdækningen, men også for svejsning af membraner for terrasser, vådrum, parkeringshuse og andre underjordiske konstruktioner.

Trenden for både nye lejlighedsprojekter og hoteller går i retning af, at tagfladen skal udnyttes bedre for at skabe attraktive udearealer for beboere og gæster, såsom tagterrasser, taghaver eller andre former for friområder.

I byerne er det også attraktivt at løse håndtering af overfladevand oppe på taget i stedet for at skulle løse dette med gravning og overfladevandssystemer i undergrunden. Grønne tage og solenergi er andre forhold, der bliver stadig mere almindelige på tage til nye boligprojekter.

Alt dette har Skantag stor kompetence og erfaring med at løse, så man sikrer gode løsninger til materialevalg og fremdrift.

Renovering af andelsboligforeninger

Vi har stor erfaring med at lave opgraderingsprojekter i andelsboligforeninger, almennyttige boligforeninger og til andre ejendomskomplekser med samme ejer.

Et godt eksempel er Kolstadflaten borettslag i Trondheim i Norge, hvor vi over en toårig periode har omlagt tage og lagt nye tagbeklædninger på i alt 15.000 kvadratmeter på et stort tagareal. Vi lægger vægt på at udføre sådanne byggearbejder med så få gener for beboerne som muligt. Derfor planlægger vi fremdrift og finder gode løsninger i tæt samarbejde med kunden.

Renovering af tage er både bæredygtig og økonomisk fornuftigt.

Er dit tag tæt på sin udløbsdato?

Håndtering af overfladevand på taget

Skantag har erfaring med tagdækkervirksomhed inden for dækning af tage, der skal anvendes til håndtering af overfladevand via vores nære samarbejde med Protan AS i Norge.

Kan udføre tagdækning i alt slags vejr

Ved dækning med tagbelægninger og membraner af PVC (folie) bidrager vi til at opfylde kravene til udledningsfri byggeplads, idet disse belægninger svejses med elektrisk varmluft. Ved denne svejsemetode kan vi i praksis dække tage i alt slags vejr og er uafhængig af årstid - 365 dage om året. Dette bidrager til en god fremdrift og lønsomhed i ethvert byggeprojekt.

Skantag - en sikker og professionel partner

Skantag er en professionel og pålidelig aktør inden for tagdækning og installation af membraner, der tager arbejdsmiljø, HSE og kvalitet alvorligt.

Sammen med hovedentreprenør og materialeleverandører finder vi gode løsninger, der sikrer god fremdrift og høj kvalitet i projektet for dit tag. Rigtigt materialevalg, god planlægning og projektering samt professionel udførelse og projektgennemførelse sikrer ikke kun tætte tage, men også lang holdbarhed og sikkerhed for byggeriets brugere.

Vi stiller høje krav til sundhed, miljø og sikkerhed – vores interne HSE-slogan er «Altid sikker».

Læs mere om de forskellige typer projekter, vi leverer til

Kontaktskema - Skantag