Håndtering af overfladevand på tage

Håndtering af overfladevand på tage


Vi leverer tagløsninger, der gør det muligt at dræne vandet gradvis og kontrolleret ned i afløbssystemet, således at belastningen af overfladevand, som fører til oversvømmelser og vandskader, reduceres.

Med øget urbanisering, øget klimabelastning og mere ekstrem nedbør magter dagens overfladevands- og afløbssystemer ikke at håndtere overfladevandet. Protan BlueProof er et revolutionerende vandforsinkelsessystem godkendt af SINTEF i Norge for nye og eksisterende tage. Ved at udvide tagets funktion anvendes eksisterende areal til håndtering af overfladevand. Således behøver man ikke investere i andre løsninger, der kræver nye arealer, og dette bliver dermed den mest omkostningseffektive løsning på markedet.